Economie

Startschot IRIS: elektronisch loket voor ondernemers

www.oogvoorondernemen.be

Digibit is beste provinciale mini-onderneming

Digibit’ van het College Hagelstein uit St.-Katelijne-Waver kaapt eerste plaats weg. Mater Salvatorisinstituut uit Kapellen behaalt tweede en derde plaats

Provincie geeft gemeenten opnieuw duwtje in de rug om winkelen in eigen kern aantrekkelijker te maken

Met steun van het provinciebestuur zullen 20 gemeenten dit jaar winkelen in de eigen kern aantrekkelijker maken. Zij kunnen rekenen op totaal 232.000 euro subsidies die de provincie wil investeren...

MathIT is beste provinciale mini-onderneming

De leerlingen van 6 Boekhouden-informatica uit het Mater Salvatorisinstituut uit Kapellen behaalden de titel van beste mini-onderneming van de provincie Antwerpen. De jury was gecharmeerd door de o...

Provinciehuis Antwerpen ontvangt jonge ondernemers

In het Antwerpse Provinciehuis organiseerde de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen woensdagavond de tweede editie van het Startersevenement op maat van de jonge ondernemers. Zo’...

De Vliegende startersbrigade zet duizenden leerlingen op weg naar zelfstandig ondernemerschap

Op 17 november 2010 ging gedeputeerde voor economie Koen Helsen samen met de Vliegende startersbrigade op pad naar het PITO in Stabroek. De provincie Antwerpen steunt dit initiatief dat jaarlijks o...

Protime is dé Excellente Onderneming 2010 van de provincie Antwerpen

Protime uit Aartselaar heeft de onderscheiding Excellente Onderneming 2010 van de provincie Antwerpen gewonnen. Nadat in Mechelen, Antwerpen en Turnhout de voorbije weken voorrondes werden gehouden...

POM Antwerpen breidt samenwerking met Chinese stadsprovincie Chongqing gevoelig uit.

Op 15 november 2010 ondertekenden Antwerps Gouverneur Cathy Berx en Gedeputeerden voor Internationale Samenwerking – Ludo Helsen – en Economie – Koen Helsen - een samenwerkingsovereenkomst tu...

In 2011 blijft de provincie Antwerpen investeren in ECONOMIE

Het is en blijft onze ambitie om de provincie Antwerpen als Europese economische topregio te bestendigen. We hebben hiervoor alle troeven in handen.

Provincie Antwerpen nog steeds de grootste startersprovincie

Tijdens de eerste zes maanden van 2010 telde de provincie Antwerpen 5.755 nieuwe starters. Dit is een stijging met 769 ten opzichte van dezelfde periode van 2009. Hiermee bevestigt de provincie Ant...

Provincie plaatst CO²-neutrale verlichting in Wijnegem en Lier

De stuurgroep van de Grensregio Vlaanderen - Nederland, het orgaan dat beslist over de verdeling en de toekenning van Europese fondsen, heeft tijdens haar zitting in het provinciehuis van Antwerpen...

Antwerpen krijgt economische voet aan grond in grootste stad ter wereld

Vandaag stelde de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen officieel haar economische vertegenwoordiger in de Chinese megastad Chongqing voor. Het oprichten van deze antenne heeft een...

Antwerpse week in Shangai

Antwerpse partners slaan handen in elkaar om succesvol programma te realiseren in het Belgisch Paviljoen op de Wereldexpo in Shangai
van 7 tot 9 juni 2010 - Shangai

Provincie Antwerpen gaat voor een actief detailhandelsbeleid

De provincie Antwerpen werkt sinds vorig jaar aan een groots opgezet onderzoek rond detailhandel. Woensdag, 28 april werd in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle hiervan het voorlopige sluitstu...

Feddelaine is beste provinciale mini-onderneming schooljaar 2009-2010!

Op woensdag 17 maart haalde de mini-onderneming ‘Feddelaine’ van het OLVE uit Edegem de titel binnen van "Beste provinciale mini-onderneming schooljaar 2009-2010".

Provincie Antwerpen investeert in nieuwe economische initiatieven

De Antwerpse Provincieraad keurde een belangrijk bedrag aan subsidies goed voor projecten ter stimulering van het ondernemerschap.

Zelfstandig ondernemerschap: Een vliegende start voor duizenden leerlingen!

Op maandag 26 oktober 2009 bezocht gedeputeerde voor economie van de provincie Antwerpen, de heer Koen Helsen samen met de Vliegende Startersbrigade het KTA Kapellen, richting auto, lassen, electri...

Gedeputeerde Koen Helsen (Open Vld) licht beleidsaccenten economie 2010 toe in provincieraad

Tijdens de begrotingsbesprekingen in de provincieraad van Antwerpen heeft gedeputeerde voor economie en voorzitter van POM Antwerpen, Koen Helsen (Open Vld) zijn beleidsaccenten voor 2010 toegelich...

Human Interface Group is dé Excellente Onderneming 2009 van de provincie Antwerpen

Human Interface Group uit Mechelen heeft de onderscheiding Excellente Onderneming 2009 van de provincie Antwerpen gewonnen. Nadat in Mechelen, Antwerpen en Turnhout vorige week de arrondissementele...

Shoppers zeer tevreden in de provincie Antwerpen!

Provincie brengt koopgedrag in kaart

Provincie Antwerpen keurt eerste brownfieldconvenant goed

De provincieraad van Antwerpen verleende haar goedkeuring aan een eerste brownfieldconvenant te Willebroek-Noord.

Provincie Antwerpen werkt mee aan vervolg op populaire reeks “De Bedenkers”

De provincieraad van Antwerpen kende een subsidie toe van € 12.000 aan de expo “De Bedenkers””, die in het najaar 2009 zal plaats hebben in het designcenter De Winkelhaak, één van de bed...

Officiële opening Patio op Syntra AB campus Kempen

Op zaterdag 6 juni huldigt gedeputeerde voor economie Koen Helsen (Open Vld) officieel de Patio in op de Syntra AB campus Kempen.
Het patioproject is een project voor en door de cursisten van de...

Provincie Antwerpen gaat voor meer en duurzame bedrijventerreinen

Viceminister-president en Vlaams minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen en provinciaal gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en economie Koen Helsen ondertekenen protocol waardoor de...

Provincie Antwerpen zet resoluut in op starters!

De Antwerpse Provincieraad keurde een belangrijk bedrag aan subsidies goed voor projecten die het ondernemerschap moeten stimuleren, zelfs al op (heel) jonge leeftijd.

Provincie Antwerpen zet in op innovatieve en logistieke concepten

Naar aanleiding van een vraag in de provincieraad heeft Koen Helsen (Open Vld), gedeputeerde voor economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, gewezen op het...

Detailhandel in de provincie Antwerpen: van daadkracht naar koopkracht!”

De provincie Antwerpen trekt dit jaar 170.000 euro uit om alle detailhandel op haar grondgebied in kaart te brengen. De 70 steden en gemeenten kregen alvast een overzicht van het aanwezige aanbod...

Discover uit Merksem is beste provinciale mini-onderneming schooljaar 2008-2009!

Op woensdag 18 maart sleepte de mini-onderneming Discover van het Katholiek Scholencentrum JOMA uit Merksem de titel binnen van "Beste provinciale mini-onderneming schooljaar 2008-2009".

Koen Helsen ontvangt trofee op Nacht van de KMO

In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM) heeft Kapellenaar en provinciegedeputeerde Koen Helsen afgelopen vrijdag tijdens de derde Nacht van...

Netwerksessie EHBO “Eerste Hulp bij Ondernemers” op 17 oktober 2008

De verschillende ontwikkelingen op overheidsniveau zetten steeds meer gemeenten ertoe aan om in hun dienstverlening naar ondernemers te investeren. De idee achter al deze initiatieven is dat de kw...

Eerste CO2-neutrale bedrijventerrein in Vlaanderen

De nu nog ongebruikte site Den Hoek 3 aan de Merksemsebaan in Wijnegem, niet ver van het shoppingcenter, wordt één van de eerste bedrijventerreinen van Vlaanderen waar het elektriciteitsverbruik...

Antwerpse ondernemer tekent massaal in op startercheque

Dankzij de provinciale startercheque krijgen startende zelfstandigen en vennootschappen financiële steun van de provincie Antwerpen voor hun promotie en communicatie.

Storyline derde in Europese finale voor de beste mini-onderneming 2008!

De Olympische Spelen zijn nog niet begonnen, maar de Vlamingen hebben hun eerste bronzen medaille al binnen. Niet in China, maar in Zweden haalde de mini-onderneming Storyline (een onderneming van...

Provincie Antwerpen steunt Vlaamse Havendag

Op zaterdag 5 juli vindt in de vier Vlaamse havens de Vlaamse Havendag plaats. De provincie Antwerpen, tevens partner voor de organisatie hiervan in de Antwerpse haven, neemt actief deel aan dit un...

Provincie steunt Designcentrum De Winkelhaak

De deputatie besliste om 10.000 EURO als subsidie toe te kennen aan het Designcentrum De Winkelhaak, één van de bedrijvencentra waarin de provincie via de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (P...

Slotmanifestatie Grensverleggend Parkmanagement in het Nederlandse Hoogerheide

Op 11 juni 2008 vond in Hoogerheide (Nederland) de eindmanifestatie plaats van het project Grensverleggend Parkmanagement

Meer duidelijkheid rond 'Ijzeren Rijn'!

Tijdens de bijeenkomst van het ERSV op 15 mei 2008 werd in het Provinciehuis van Antwerpen een informatiesessie gehouden over het dossier van de IJzeren Rijn, de (historische) treinverbinding tusse...

Leerling van de mini-onderneming ‘Storyline’ in de bloemetjes gezet

Maandagavond 5 mei werden de leerlingen van de mini-onderneming ‘Storyline’,van het Mater Salvatorisinstituut, ontvangen op het gemeentehuis van Kapellen door gedeputeerde Koen Helsen, titelvoe...

Storyline van het Mater Salvatorisinstituut uit Kapellen: beste provinciale mini-onderneming 2008

Op zaterdag 15 maart sleepte de mini-onderneming Storyline van het Mater Salvatorisinstituut uit Kapellen de titel binnen van "Beste provinciale mini-onderneming 2008".

Acht mini-ondernemingen dingen naar de titel van beste provinciale mini

Maar liefst 148 mini-ondernemingen zijn dit schooljaar opgericht door leerlingen van de derde graad secundair onderwijs in de provincie Antwerpen.

Provincie Antwerpen draagt congrespromotie over aan drie regionale partners

Vanaf maart zullen drie regionale partners de taken van Antwerpen Congresbureau voor hun rekening nemen.

Koen mag eerste exemplaar van 'de Zoete provincie' in ontvangst nemen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Syndikale Unie BBCI, die plaatsvond op 14 januari 2008, mocht gedeputeerde voor Economie Koen Helsen het eerste exemplaar van 'De Zoete Provincie' in ontvangst...

Bedrijfsvriendelijke provincie - 'Ondernemers' (jan. 2008)

Bedrijfsvriendelijke provincie (?) - Ondernemers sprak met Koen Helsen, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Planning, Economie, Patrimonium en Sport.

Streekpact legt pijnpunten arrondissement bloot

Het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomit, kortweg RESOC, heeft zijn nieuwe streekpact voor het arrondissement Mechelen voor de periode 2007-2013 klaar. In dat plan geeft RESOC aan hoe het de so...

Een creatieve provincie is een ondernemende provincie

De provincie Antwerpen heeft vele economische troeven: een economische metropool met wereldhaven, kenniscentra en een uitgebreide dienstensector en een hinterland met sterke kmo’s en een uitgebou...

Gemeentebesturen en provincie bundelen krachten voor economisch beleid

De economische toestand van een gemeente is veel meer dan statistieken. Gemeentebesturen hebben een niet te onderschatten rol in het creëren van een gunstig economisch klimaat. Gedeputeerde voor e...

Provincie steunt gemeentelijk economisch beleid

Goed ondernemerschap vormt de hoeksteen van een bloeiende lokale economie. Een doordacht gemeentelijk economisch beleid kan niettemin wonderen doen. Koen Helsen, gedeputeerde voor economie, nodigt...

“China-Europe Trade Center” opent zijn deuren in Wommelgem

Op 20 september 2007 opende het Chinese bedrijf Tianjin Liho Import and Export Group haar nieuwe vestiging in Wommelgem. Dit China Europe Trade Center zal het bruggehoofd vormen van de stad en have...

Tianjin verovert economisch Antwerpen

Het Antwerpse provinciehuis mocht op woensdag 19 september een 140-koppige delegatie uit de Chinese havenstad Tianjin ontvangen. Meer dan 250 Vlaamse bedrijfsleiders waren eveneens van de partij.

Protocol monsterproject Willebroek-Noord getekend

Gisteren ondertekenden de vijf regisserende overheden van het herontwikkelingsproject Willebroek-Noord (gemeente Willebroek, OVAM, POM Antwerpen, provincie Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal NV)...

Bedrijventerrein Duwijckpark (Lier) officieel geopend

Toonbeeld van kwaliteit en duurzaamheid
Goed twee jaar na de aanvang van de bouwwerken, openden burgemeester Marleen Vanderpoorten en gedeputeerde voor economie Koen Helsen het bedrijventerrein D...

Del Rey winnaar Springbok 2007

De creatiefste groeionderneming 2007 van de provincie Antwerpen is de Antwerpse chocolatier-patissier Del Rey