Sport

Subsidiereglementen Vrije Tijd

De gemeenteraad gaf haar goedkeuring aan de nieuwe reglementen. Het betreft reglementen die ‘actiever’ zijn.

Hiermee wil de gemeente een extra beloning voorzien voor zij die ondernemend zij...

Toelage voor opstart van een gehandicaptensportproject

Twee sportclubs zijn begin september 2013 gestart met een gehandicaptensportproject. Volgens het subsidiereglement komen zij in aanmerking om een opstartvergoeding te verkrijgen.
Atletiekclub KAP...

Vier nieuwe voetbaldoelen & de aankoop van sportvloerbeschermingsmatten

Idema Sport uit Grimbergen zal nieuwe doelen plaatsen op het B-terrein van voetbalclub Cappellen aan de René De Pauwstraat en op het A-terrein van voetbalclub Putte langsheen de Grensstraat.Het sc...

Infokaartje sportdienst

Aan de zwembadbezoekers zal een nieuw infokaartje meegegeven worden. Het handig kaartje (klein drieluik) geeft op een overzichtelijke wijze alle openingsuren per doelgroep weer. Dit zowel tijdens h...

Subsidies voor Kapelse sportclubs

28 sportclubs deden een aanvraag om subsidies te  bekomen op basis van het reglement. In totaal gaat het om 22.000 euro beleidssubsidies en 22.400 euro bijhorende impulssubsidies (voor jongere...

Gemeente overweegt zwembad vroeger te openen

De gebruikers van het zwembad willen ‘s morgens meer gelegenheid om te kunnen ‘trainen’. Dat blijkt uit een audit die het gemeente heeft laten opmaken. Het bestuur overweegt om het zwembad el...

Kermiskoers Kapellen editie 2013

De vzw Sportkomiteit Putte-Kapellen (organisator van de jaarlijkse Sluitingsprijs) organiseert weer KBWB-wedstrijden voor internationale liefhebbers en dames. De Grote Prijs Gemeentebestuur Kapelle...

Sporthal in recordtempo gebouwd

In recordtempo realiseert Bouwbedrijf Pelikaan uit Zaventem de bouw van een nieuwe sporthal aan de Ertbrandstraat in Putte-Kapellen.

Cursus hoger redder in zwembad Kapellen

Op 27 oktober en 3, 10, 11 en 17 november 2013 zullen er cursuslessen gegeven worden door de Brasschaatse reddingsclub. Het Kapelse zwembad leent zich uitstekend voor de praktijklessen en -proeven...

Sportevenementen in onze gemeente

Het gemeentebestuur gaf zijn goedkeuring en medewerking aan enkele sportevenenmenten.

Belgisch Kampioenschap Handboogschieten

De Kapelse handboogmaatschappij organiseert het Belgisch Kampioenschap Handboogschieten vanaf 29 augustus tot en met 1 september 2013.