Kapellen

overzicht

Socio-economische vergunning Lidl

05-05-2014

Lidl heeft een socio-economische vergunning voor de vestiging van een winkel met een verkoopsoppervlakte van netto 999m², aangevraagd. Op de gewenste locatie ((Antwerpsesteenweg 282-288) was reeds eerder een handelspand vergund. De aanvraag past binnen de bestemming van het gewestplan en de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De vergunning is enkel geldig in combinatie met de  stedenbouwkundige vergunning, waarbij o.m. voorwaarden inzake parkeren de verkeersafwikkeling werden opgelegd.