Kapellen

overzicht

Nieuwe Buurtinformatienetwerken (BIN’s)

04-04-2013

Het schepencollege verleende toelating voor het oprichten van twee nieuwe buurtinformatienetwerken.

BIN Mastenbos voor de wijk Mastenbos in Kapellenbos, afgebakend door Oude Galgenstraat, grens Kapellen-Kalmthout, spoorweg en anti-tankgracht

BIN Zilverenhoek voor de wijk bestaande uit volgende straten: Hoogboomsteenweg vanaf Antwerpsesteenweg tot aan de Koningin Astridlaan, Bunderbeeklaan, Koningin Astridlaan, Lucien Bevernagestraat, Pareindreef, Rubensheide, Lentelaan, Goudenregenlaan, Ruyseveltslei, Oude Bergsebaan, Zilverenhoeklaan en Antwerpsesteenweg (onpare kant vanaf Hoogboomsteenweg tot aan tunnel)

Het gemeentebestuur ondersteunt onder de vorm van:

  • ter beschikking stellen van een lokaal voor de vergaderingen in het kader van de BIN-werking
  • dragen van de kosten CIN/BIN netwerk
  • aankoop van de BIN stickers
  • ter beschikking stellen van een opstartpremie (50.00 euro) om kleine onkosten te kunnen opvangen die gemaakt worden door de initiatiefnemers
  • ondersteuning en medewerking door informatieambtenaar van de gemeente Kapellen

De politiezone Noord zorgt voor de begeleiding bij de opstart van deze nieuwe BIN’s.