Kapellen

overzicht

Invoering digitale zegel voor elektronische aflevering officiële documenten

04-04-2013

De gemeente koopt software aan in functie van de toevoeging van een digitale zegel aan officiële documenten. Hierdoor wordt het mogelijk om officiële documenten rechtsgeldig via elektronische weg te verzenden.

Een éénmalige kost voor ontwikkeling, setup en opleiding voor het personeel bedraagt 10.745 euro. Jaarlijks is er een kost voor onderhoud van 9.438 euro op basis van 3600 digitale zegels.

De werkwijze bestaat eruit officiële documenten te voorzien van een hybride handtekening of digitale zegel, waarna ze met behoud van hun legale waarde, digitaal kunnen verzonden worden naar de burger. Deze kan de documenten afdrukken en controleren op hun authenticiteit. De tot nu toe gekende digitale handtekening verliest zijn waarde bij afdrukken. Dit is niet het geval met deze hybride handtekening, conform met de wettelijke bepalingen.

Voordeel voor de burger: hij hoeft zich niet te verplaatsen en is niet gebonden aan openingsuren van de loketten voor aanvraag, behandeling en aflevering van officiële documenten. Ook geeft het systeem een tijdsbesparing voor de gemeente op de loketwerking en op de middelen van papier-, afdruk- en portkosten.

Bij de start zal de zegel toegevoegd worden aan bewijzen van woonst, gezinssamenstelling, nationaliteit, adresaanvragen door derden, uittreksel strafregister en geboorteakte en aan de notarisbrieven.