Kapellen

overzicht

Onderzoeken kwaliteit woningen

02-07-2013

Er worden 4 firma’s uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure voor de opdracht “Onderzoeken kwaliteit woningen”. Deze opdracht kadert in het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Wonen (samen met 8 andere gemeenten). Eén van de activiteiten is het uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het volledige woningpatrimonium: vooronderzoeken naar woonkwaliteit en het woningonderzoek voor aanvragen van conformiteitsattesten. Een eigenaar kan aan de gemeente de vraag stellen om zo’n attest af te leveren als men zijn woning wil verhuren. Er wordt dan een technisch onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de woning beantwoordt aan de normen van de Vlaamse Wooncode.