Kapellen

Nieuwe jurytoren in het gemeentepark

 

Groen licht voor ontwikkeling Fort Kapellen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Fort en Spoorlijntracé’ van Kapellen goedgekeurd. Hierdoor kan gestart worden met de ontwikkeli...

Provinciale steun voor Kapelse zorgbeurs

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft goedkeuring gegeven aan een financiële ondersteuning van 1.000 euro voor de Zorgbeurs die georganiseerd wordt door het OCMW van Kapellen.

Provincie Antwerpen steunt de aankoop van het Fort van Kapellen en de onthaalpoort van het Fort te Stabroek

In kader van het project ‘Fortengordels rond Antwerpen’ zal de provincie Antwerpen de aankoop van het fort van Kapellen en de bijhorende militaire spoorlijn tussen Brasschaat en Kapellen, alsoo...

Deputatie provincie Antwerpen keurt plannen fietsinfrastructuur Kapellen goed

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft zijn goedkeuring gegeven aan de plannen en het bestek voor de fietsinfrastructuur die Kapellen zal doorkruisen.

MathIT is beste provinciale mini-onderneming

De leerlingen van 6 Boekhouden-informatica uit het Mater Salvatorinstituut uit Kapellen behaalden woensdag de titel van beste mini-onderneming van de provincie Antwerpen. De jury was gecharmeerd do...

Extra ruimte voor sport en recreatie in Putte-Kapellen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op advies van gedeputeerde Koen Helsen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Omgeving ’t Kooike’ in Kapellen goedgekeurd. Het gemeen...

Open Vld Kapellen ondertekent motie ‘De tijd dringt’

De open vld-fractie van de Kapelse gemeenteraad heeft zijn steun gegeven aan de motie ‘De Tijd dringt’. Koen Helsen werd als fractievoorzitter gemandateerd om de motie te ondertekenen.

De provincie Antwerpen geeft les in feestkunde!

De provincie Antwerpen is voor fuiven en wil met de publicatie 'Feestkunde' de lokale besturen ondersteunen om een 'positief fuifbeleid' te voeren.

10/10-subsidies voor de verkeersactieve lagere school De Platanen uit Kapellen.

Koen Helsen (VLD), provinciaal gedeputeerde en voormalig wnd. burgemeester van Kapellen is zeer verheugd de gemeentelijk lagere school De Platanen te mogen belonen met een subsidie van 2.500 euro.

Patrouilles voortaan ook per fiets

Kapellen/Stabroek Honderden bezoekers voor opendeur Politiezone Noord

De eerste opendeurdag van Politiezone Noord is een groot succes geworden. Honderden mensen woonden afgelopen zondag de vers...

Politie bindt strijd aan met snelheidsduivels

Kapellen/Stabroek
Wie het niet zo nauw met de snelheid van zijn auto neemt, doet er best aan om in Kapellen en Stabroek wat gas terug te nemen. Er worden in Kapellen drie vaste snelheidsmeters in...

Nieuwe wagen voor brandweer

Het gemeentebestuur gaat voor het vrijwillige brandweerkorps een nieuwe ladderwagen aankopen. De prijs bedraagt 500.000 euro. Sinds enkele maanden doet het Kapelse brandweerkorps beroep op ladderwa...

Gemeente neemt verkeersoefenpark in gebruik

Toekomstige chauffeurs moeten geen verlaten stuk openbare weg of parking meer gaan opzoeken om hun manoeuvres te oefenen. Aan de Kapelsestraat ligt nu een verkeersoefenpark waar de belangrijkste pr...

Proefproject bij brandweer

STABROEK/ KAPELLEN
De Antwerpse gouverneur Camille Paulus wil via een proefproject inzicht krijgen welk brandweerkorps, naast het eigen gemeentelijke korps, de snelste hulp kan bieden in geval van...

Ladderwagen brandweer afgekeurd

De Kapelse brandweer beschikt binnen dit en zo'n twee maanden over een spiksplinternieuwe ladderwagen. De aankoop is nodig, want de vorige werd bij een technische controle afgekeurd.
Kapelse spuit...

Politie koopt eigen commissariaat

De politiezone Noord (Kapellen, Stabroek) koopt haar commissariaat aan de Christiaan Pallemansstraat in Kapellen. Nu is de politie huurder. Eigenaar Kapellen en Stabroek raakten het eens over de pr...

Onvrede over knelpunten in Antwerpen

"Het kan nog beter"
Antwerpse gemeenten bedrijfsonvriendelijk
Studie van VOKA wijst op veel knelpunten
Veel ondernemingen zijn niet te spreken over het bedrijfsonvriendelijke karakter van hun...

Verbindingsweg in mobiliteitsplan

KAPELLEN
De gemeente staat achter het voorstel om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen Kapellen en de Havenweg (A12). Deze plannen worden niet in dank afgenomen door buurgemeente Stabro...

Kapellen is grote uitzondering in regio met zeer weinig bedrijfsvriendelijke gemeenten

ANTWERPEN
Het ontbreekt de regio Antwerpen aan bedrijfsvriendelijke gemeenten. Uitzondering is Kapellen.
Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland stelde gisteren een onderzoek voor naar bed...

Begraafplaats dingt mee naar Funeral Award

Kapellen
Het ontwerp voor de begraafplaats van Kapellen, van tuinarchitectenbureau Lavendine NV, is een van de 10 genomineerden voor de International Funeral Award 2004. Burgemeester Koen Helsen i...

Gemeente verkent fietsinfrastructuur

KAPELLEN
Op uitnodiging van het gemeentebestuur konden Kapelse inwoners, tijdens een 22 kilometer lange fietstocht, zelf ondervinden hoe het gesteld is met de fietsinfrastructuur in de gemeente....

Kapelse veegclub voortaan elke zaterdag op pad

Voortaan gaat in Kapellen elke zaterdag een extra kuisploeg op pad. De ploeg, bestaande uit enkele jobstudenten, is een uitloper van het zomerinitiatief 'de veegclub'. Tijdens de maanden juli en au...

Sabine en Koen blijven op post

Nu Dirk Van Mechelen (VLD) opnieuw de eed heeft afgelegd als Vlaams minister, weten ook zijn partijgenoten Koen Helsen en Sabine Van Dooren dat ze op post blijven als waarnemend burgemeester en waa...

Centrum ondergaat complete gedaanteverwisseling

KAPELLEN
Tegen 2007 zal Kapellen-centrum er volledig anders uitzien. De ruimte van het vroegere Traficgebouw krijgt een nieuwe bestemming. Ook de omliggende bebouwing wordt grondig aangepakt. Het...

Meer parkeerkaarten voor mindervaliden

BRUSSEL - Staatssecretaris Isabelle Simonis (PS) zal een besluit opstellen om het parkeren op plaatsen voor mindervaliden uit te breiden. Nu mogen enkele personen met een handicap die parkeerplaats...

Verkoop pastorij aan de Hoogboomsteenweg 245

Kapellen

Kapellen verkoopt dan toch de pastorij aan de Hoogboomsteenweg 245. Maar wel onder voorwaarden. Zo moet de gevel bewaard blijven en de pastoor een ruimte ter beschikking krijgen. Het g...

Kapellen krijgt vijf nieuwe brandweermannen

Vijf nieuwe brandweermannen kregen op een receptie in het gemeentehuis hun helm. Het gaat om Curd Brans, Timmy de Swerts, Walter Everaerts, Jan Sliggers en Peter Verresen. In aanwezigheid van minis...