Kapellen

overzicht

10/10-subsidies voor de verkeersactieve lagere school ‘De Platanen’ uit Kapellen.

10-02-2007

De 10/10-doelstelling

Het 10/10-project ondersteunt en begeleidt basisscholen bij het realiseren van drie belangrijke doelstellingen:

    -       praktijk- en ervaringsgericht verkeers- en mobiliteitseducatie  
            aanbieden
    -       een veilige schoolomgeving creëren
    -       de betrokkenheid van de ouders vergroten

Scholen die deelnemen aan het 10/10-project werken dus aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van hun leerlingen. Zij worden gemotiveerd om op zoek te gaan naar een zo breed mogelijk draagvlak om het 10/10-label te kunnen behalen. Samenwerkingen met de lokale politie, het gemeentebestuur, de provincie en de buurtbewoners kunnen het welslagen van het project mee bepalen. Er ontstaat zo binnen de provincie een 10/10-netwerk van verschillende actoren en dit verspreid over verschillende regio’s. Het 10/10-project draagt op die manier ook bij tot de verkeersveiligheid in het algemeen.

De 10/10-subsidie

Ter ondersteuning van de verkeersactieve scholen en lokale besturen die zich inspannen om het kwaliteitslabel 10/10 te behalen, kent de deputatie van de provincie Antwerpen een subsidie van max. 2.500 euro uit aan scholen uit de verschillende onderwijsnetten en max. 5.000 euro aan gemeente-, stads- en districtsbesturen.

De 10/10-scholen of lokale besturen met een 10/10-school op hun grondgebied kunnen per jaar één project indienen ter subsidiëring. Deze subsidies hebben tot doel infrastructuurwerken en andere initiatieven ter verbetering van de verkeersveilheid van de schoolgaande jeugd financieel te ondersteunen.

Sinds de start van de 10/10-subsidies groeide het aantal aanvragen samen met de toegekende bedragen. In 2006 werden 91 projecten ingediend waarvan 63 een subsidie mochten ontvangen, een totaal bedrag van 147.284,48 euro.

Fietsproject van de Kapelse gemeentelijke lagere school

Koen Helsen (VLD), provinciaal gedeputeerde en voormalig wnd. burgemeester van de gemeente Kapellen is zeer verheugd dat één van deze projecten werd ingediend door de gemeentelijk lagere school “De Platanen”, gelegen in de Bauwinlaan 1 te Kapellen. “Zij krijgen voor de aankoop van fietsen een bedrag van 2.500 euro. Zo kan de school voor elke graad van het lager onderwijs twee fietsen aankopen”, meldt Koen Helsen. De achterliggende visie in het project van de lagere school is het feit dat de leerlingen op regelmatige basis fietstochten maken of de rit naar het plaatselijk cultuurcentrum per fiets wordt afgelegd. Om kinderen die niet in de onmiddellijke omgeving van de school wonen en dagelijks met de wagen naar school worden gebracht en de leerlingen uit het naburig asielcentrum, de kans te bieden deel te nemen aan deze fietstochten, zullen er door de school fietsen ter beschikking worden gesteld.

Dat het subsidieproject succes kent bij de scholen en lokale besturen, bewijst het feit dat in januari 2007 reeds vijf nieuwe subsidiedossiers werden ingediend.

------------------------------------------
Voor meer informatie over dit persbericht, kan u terecht bij Koen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, tel. 03 240 50 31.