Kapellen

overzicht

Politie bindt strijd aan met snelheidsduivels

04-07-2005

Kapellen/Stabroek

Wie het niet zo nauw met de snelheid van zijn auto neemt, doet er best aan om in Kapellen en Stabroek wat gas terug te nemen. Er worden in Kapellen drie vaste snelheidsmeters in gebruik genomen die aangebracht zijn aan de Kapelsestraat, bij het binnenrijden van de dorpskom, aan de Hoevensebaan en aan de Hoogboomsteenweg, ter hoogte van het kerkhof. Daarnaast heeft de politie een nieuwe anonieme wagen voor flitscontroles.

De digitale snelheidsmeters, waaraan geen flitscamera is verbonden, vertellen de bestuurders met welke snelheid zij de bebouwde kom, maximum snelheid 50 kilometer per uur, naderen. Bovendien werd een nieuwe anonieme wagen voor de politiezone aangekocht waar een flitscamera onder de bumper werd bevestigd. «Minstens 1 maal per week zal deze flitsauto controles uitvoeren in Stabroek of Kapellen», zegt burgemeester Koen Helsen (VLD) van Kapellen.

De politiezone Noord beschikt over een wegennet van 243 kilometer, waarvan 166 kilometer op het grondgebied van Kapellen en 77 kilometer in Stabroek. Bij recente verkeerstellingen werd vastgesteld dat in het centrum van Kapellen dagelijks 37.000 voertuigen rijden, in Stabroek passeren elke dag 13.000 auto's de dorpskom. (MWE)

Het Laatste Nieuws, pagina 14, 187 woorden
© Aurex NV