Kapellen

overzicht

Nieuwe wagen voor brandweer

08-03-2005

Het gemeentebestuur gaat voor het vrijwillige brandweerkorps een nieuwe ladderwagen aankopen. De prijs bedraagt 500.000 euro. Sinds enkele maanden doet het Kapelse brandweerkorps beroep op ladderwagens van de brandweer van Brasschaat en Antwerpen. De nieuwe ladderwagen krijgt een ladder van 30 meter en een korf waar plaats is voor drie mensen. De leveringstijd voor de nieuwe brandweerwagen bedraagt 2 maanden. In het kader van de reorganisatie van de brandweerkorpsen wordt nagegaan of een eventuele samenwerking met het niet erkende vrijwilligerskorps van de buurgemeente Stabroek mogelijk is. «Stabroek is vragende partij», aldus burgemeester Koen Helsen. (MWE)

Het Laatste Nieuws, pagina 16, 97 woorden
© Aurex NV
WALTER MOLUE