Kapellen

overzicht

Onvrede over knelpunten in Antwerpen

10-12-2004

"Het kan nog beter"

Antwerpse gemeenten bedrijfsonvriendelijk

Studie van VOKA wijst op veel knelpunten

Veel ondernemingen zijn niet te spreken over het bedrijfsonvriendelijke karakter van hun gemeente. VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen, schreef zo'n 40.000 ondernemingen aan en vroeg hen naar de punten waar ze ontevreden over waren. Vooral in het arrondissement Antwerpen waren de resultaten pijnlijk. West-Vlaanderen en Limburg daarentegen scoren vrij goed.

Het onderzoek van de professoren Wim Vanhaverbeke (LUC) en Wetzels (TU Eindhoven) is in die mate verontrustend omdat de cijfers ook aanduiden dat de situatie in de voorbije vijf jaar verslechterd is.

Uiteraard is het in een landelijke gemeente moeilijker om bedrijfsonvriendelijk te zijn. De verkeersellende, de onbereikbaarheid of het latente tekort aan bedrijventerreinen zijn kenmerken van grootsteden. "Maar zelfs indien we daar met een speciale statistische ingreep rekening mee houden, blijkt Antwerpen toch slecht te scoren", constateert Vanhaverbeke.

Toch zijn er in het arrondissement Antwerpen gemeenten die het relatief goed doen. De verschillen tussen de entiteiten zijn nu eenmaal groot. Het onderzoek ging er in een gentleman's agreement vanuit dat er geen namen genoemd worden. Elke burgemeester kreeg zijn rapport overhandigd. Toch lekte uit dat de beste gemeente van het arrondissement Antwerpen Kapellen is. Eerder kreeg de gemeente Boom van de Kamer van Koophandel van Antwerpen al een goed rapport. Over de 'slechten' wordt gezwegen.

De enquête staat niet op zichzelf. Het is de bedoeling om de gegevens te gebruiken en vanuit VOKA met de gemeenten naar mogelijkheden te zoeken om het klimaat te verbeteren. "We gaan de enquête nog eens herhalen", stelt directeur-generaal Luc Luwel van de Kamer in Antwerpen. "Wij willen de knelpunten oplossen en zien hoe de dingen evolueren." Want een van de conclusies bij de enquête is verontrustend. Op de vraag waar ze zich zouden vestigen indien ze een nieuwe start zouden kunnen nemen, antwoordt 70% van de Antwerpse bedrijven: in het buitenland.

 

Hoe tevreden zijn bedrijven over beleid?

1. West-Vlaanderen: 3,14

2. Limburg:3,09

3. Oost-Vlaanderen:3,07

4. Vlaams-Brabant:3,05

5. Antwerpen:2,98

Vlaanderen:3,24

(Evaluatie op schaal van 1 tot 5)

 

Onvrede over knelpunten in Antwerpen: 7

Arrondissement Antwerpen weigert 13% van aangevraagde milieuvergunningen.

7Bij geweigerde milieuvergunning krijgt slechts 17% bedrijven goede motivatie

7Slechts 33% bedrijven krijgt voldoende informatie bij gemeente over milieu

713% van stedenbouwkundige vergunningen wordt geweigerd

7Massale kritiek op tekort aan bedrijventerreinen

7Bedroevende evaluatie van verloop openbare werken

7Slechts 26% van bedrijven tevreden over economische communicatie gemeenten

Openbaar vervoer scoort uitstekend

ANTWERPEN - In de stroom van negatieve commentaren in het Antwerpse is er slechts één lichtpunt: de waardering voor het openbaar vervoer.

Liefst 82% van de ondernemingen in het arrondissement Antwerpen geeft aan dat ze vlot bereikbaar zijn per openbaar vervoer. De hele provincie haalt 73% aan. Meer dan het Vlaamse gemiddelde van 69%. Op de schaal van 1 tot 5 krijgt het openbaar vervoer in het arrondissement Antwerpen zelfs een waardering van 3,72 punt. In Vlaanderen is dat 'slechts' 3,59 punt.

Burgemeester Kapellen:

"Het kan nog beter"

KAPELLEN - Kapellen is in het arrondissement duidelijk de meest bedrijfsvriendelijke gemeente. "Wij bieden een fiscaal vriendelijk klimaat met 5% aanvullende personenbelasting en 700 opcentiemen onroerende voorheffing en heffen geen extra taksen op bedrijven", zegt een tevreden Koen Helsen (VLD), waarnemend burgemeester van Kapellen. "Voorts liggen wij vlakbij de haven en is de mobiliteit hier wel oké. Denk maar aan de vlotte bus- en treinverbindingen. Onze drie KMO-zones zijn goed gelegen én uitgerust. Maar het kan nog altijd beter."

 

Gazet van Antwerpen, pagina 52, 555 woorden
© De Vlijt NV