Kapellen

overzicht

Verbindingsweg in mobiliteitsplan

23-10-2004

KAPELLEN

De gemeente staat achter het voorstel om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen tussen Kapellen en de Havenweg (A12). Deze plannen worden niet in dank afgenomen door buurgemeente Stabroek die een belangrijk deel van de verbindingsweg op zijn grondgebied krijgt. Volgend jaar start het provinciebestuur een tracéonderzoek naar de inplanting van de verbindingsweg.

Zowel het Kapelse gemeentelijk structuurplan als het mobiliteitsplan houdt rekening met de komst van een nieuwe verbindingsweg. Die is er absoluut nodig, zegt burgemeester Koen Helsen (VLD). ,,Als we de zaak niet forceren komt de verbindingsweg er nooit en blijft de dorpskern onleefbaar. Het verstikt onder de verkeersdruk. Oorspronkelijk zijn dertien tracés onderzocht. Voor ons komt er slechts een tracé in aanmerking. Dat vertrekt aan de Klinkaardstraat, kruist dan parallel naast de Waterstraat langs de Oude Dreef, de Parijseweg en sluit via het grondgebied van Stabroek aan op de A12. Als we op lokaal niveau, samen met de gemeente Stabroek, er niet uitkomen, moeten we elk afzonderlijk de verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn in elk geval duidelijk en verwachten van de gemeente Stabroek hetzelfde. Het gaat tenslotte ook om een goede mobiliteit van ruim 120.000 inwoners van de achterliggende gemeenten die nu dagelijks met fileleed geconfronteerd worden.''

Provinciebestuur

Volgens de Kapelse burgemeester hoeft een nieuwe verbindingsweg geen aanslag op de open ruimte te zijn. ,,Met wat creativiteit qua landschapszorg kan heel wat visuele hinder vermeden worden. Bovendien loopt de verbindingsweg gedeeltelijk door landbouwgebied waarvan het grootste deel niet meer door een actieve landbouwer gebruikt wordt. Belangrijk is dat op het tracé ook geen enkele woning moet onteigend worden.''

Het Kapelse gemeentelijk structuurplan gaat nu voor goedkeuring naar het Antwerpse provinciebestuur. Die start volgend jaar een tracéstudie om tot een definitieve beslissing te komen. Daarna vertrekt het hele dossier naar de Vlaamse overheid. Zelfs als de Vlaamse regering spoedig beslist om de verbindingsweg aan te leggen zal het nog even duren vooraleer de eerste voertuigen er gebruik van kunnen maken. Eerst moeten er stedenbouwkundige regels aangepast worden zodat ten vroegst 2008 zal zijn vooraleer de plannen concreet zijn. (FSE)

Het Nieuwsblad, pagina 22, 344 woorden
© Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV