Kapellen

overzicht

Gemeente verkent fietsinfrastructuur

22-09-2004

KAPELLEN

Op uitnodiging van het gemeentebestuur konden Kapelse inwoners, tijdens een 22 kilometer lange fietstocht, zelf ondervinden hoe het gesteld is met de fietsinfrastructuur in de gemeente. ,,De ervaringen waren overwegend positief. Bovendien heeft de gemeente nog heel wat plannen om de fietsvoorzieningen te verbeteren'', zegt burgemeester Koen Helsen (VLD). ,,Begin volgend jaar beginnen we met de aanleg van ongeveer één kilometer fietspad in de Heidestraat Zuid tot aan de Uitlegger. Daarna gaat de aannemer aan de slag in de Oude Galgenstraat in het gedeelte tussen de Ertbrandstraat en het fortje. Over een lengte van ruim een kilometer komt er een gescheiden fietspad en gaan we de rijweg er versmallen. Ook het ontbrekende stukje fietspad in de Heidestraat Noord, tot aan de rotonde, staat op het investeringsprogramma van de gemeente.''

Netwerk

,,Binnenkort bespreekt de gemeenteraad het dossier om een fietspad aan te leggen in de Frans de Peuterstraat tot aan de Eikvarenlaan''. Schepen voor Financiën Luc Janssens (VLD) heeft geen probleem elk jaar opnieuw het nodige geld op de gemeentelijke begroting in te schrijven.

,,Het toekomstige fietspad in de Frans de Peuterstraat maakt deel uit van het nieuwe fietspadennetwerk langs spoorlijn 12. Hiervoor trekt de gemeente een extra bedrag uit van 150.000 euro. Tijdens een normaal begrotingsjaar voorziet de gemeente jaarlijks 125.000 euro om de fietspaden op te knappen en ontbrekende schakels in te vullen''. (FSE)

Het Nieuwsblad, pagina 15, 228 woorden
© Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV