Kapellen

overzicht

Verkoop pastorij aan de Hoogboomsteenweg 245

24-02-2004

Kapellen

 

Kapellen verkoopt dan toch de pastorij aan de Hoogboomsteenweg 245. Maar wel onder voorwaarden. Zo moet de gevel bewaard blijven en de pastoor een ruimte ter beschikking krijgen. Het gebouw moet minstens 250.000 euro opbrengen. Eerder protesteerden de kerkfabriek en de CD&V heftig tegen de verkoopplannen.

Nu is de kogel door de kerk: de verkoop gaat door. De gemeenteraad stemde in met de verkoopsakte.

"De renovatie van de pastorie is dringend nodig. Ook de verloederde tuin moet dringend worden aangepakt", weet burgemeester Koen Helsen (VLD). "Dat zou ons zo'n 250.000 euro kosten. Bovendien wordt maar een klein gedeelte van het gebouw nog gebruikt door de pastoor. Voorts hebben we geen bestemming voor de lege ruimtes. Daarom willen we overgaan tot verkoop."

De pastorie dateert van 1873 en met inbegrip van de tuin gaat het om een oppervlakte van 1.935 m2. Het schattingsverslag prikt op het eigendom een prijskaartje van 250.000 euro. De gemeente wil zo snel mogelijk overgaan tot de openbare verkoop. Daarover werd ook een lange resem gesprekken met pastoor en kerkfabriek afgerond. "Maar de pastorie wordt verkocht onder voorwaarden", beklemtoont de burgemeester.

"Zo moet bij de renovatie van het gebouw - het is ideaal voor vier appartementen - de gevel worden behouden. Vervolgens moet de koper na renovatie een vierde voor eeuwig ter beschikking stellen aan de gemeente. Die ruimtes kunnen dan dienen voor de pastoor. Tijdens het karwei moet de koper de pastoor ook onderdak bieden in de buurt. En als besloten wordt tot herverkoop, geniet de gemeente voorkooprecht", somt Helsen op.

De CD&V let zich uiteindelijk neer bij de verkoop. Wat de meerderheid eerder "een actief patrimoniumbeleid" noemde, heette bij de CD&V "een uitverkoop van gemeentelijk patrimonium om de begroting in evenwicht te houden". "We blijven nog steeds bij ons basisstandpunt. Zo'n monument verkoop je niet zomaar", stelt CD&V-fractieleider Werner Konings. "We hadden het liever anders gezien, maar na een plaatsbezoek en uit gesprekken met pastoor en parochieraad, blijkt dat een snelle oplossing hoogdringend is."

 

Gazet van Antwerpen, pagina 14, 290 woorden
De Vlijt NV