Kapellen

overzicht

Extra ruimte voor sport en recreatie in Putte-Kapellen

23-12-2010

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op advies van gedeputeerde Koen Helsen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Omgeving ’t Kooike’ in Kapellen goedgekeurd. Het gemeentebestuur van Kapellen heeft nu de mogelijkheid om de sport- en recreatie-infrastructuur in Putte-Kapellen uit te breiden en te vernieuwen.

Nieuwe sporthal
Het gebied, gelegen tussen de Klinkaardstraat en de Antitankgracht, ten zuiden van het centrum van Putte, bevat nu ondermeer een voetbalveld en drie tennisterreinen. ‘Bedoeling is om een nieuwe sporthal met bijhorende parking te voorzien. De sporthal zal zo dicht mogelijk bij de bestaande bebouwing van Putte gebouwd worden, waardoor we een maximale concentratie krijgen. De parking komt tussen de sporthal en de toegang via de Ertbrandstraat, zodat gemotoriseerd verkeer binnen het sportgebied kan geweerd worden', licht Koen Helsen (open vld), gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en sport toe.

Naast de sporthal komen er ook een aantal multifunctionele sportvelden en wordt er ondermeer een speeltuin, een Finse piste en mogelijk een fit-o-meter voorzien.

Ontsluiting van het sport- en recreatiegebied
‘Er werd gekozen voor een duidelijke toegang en interne ontsluitingsstructuur’, aldus Marc De Smet (open vld), schepen voor ruimtelijke ordening te Kapellen. ‘De hoofdtoegang aan de Ertbrandstraat blijft behouden. Maar die kunnen we optimaliseren doordat het gemeentebestuur twee percelen aangekocht heeft, waardoor de toegang noordwaarts kan verschoven worden, weg van de Antitankgracht’.

Voor fietsers en voetgangers komen er extra toegangen via de Klinkaardstraat en de Antitankgracht.

Groenvoorzieningen
Aan de achterzijde van de woningen van de Ertbrandstraat en de Klinkaardstraat zal een ‘groene achterwand’ gecreëerd worden. De volkstuintjes en de weilanden achter de woonpercelen blijven behouden en zullen de overgang vormen tussen wonen en recreatie. Aan weerszijde van het Antitankkanaal wordt een groene bouwvrije zone voorzien. Verder zullen langsheen de verschillende infrastructuren bomenrijen en andere groenvoorzieningen aangeplant worden.

 'Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden recreatie- en sportmogelijkfaciliteiten voorzien voor de mensen van Putte-Kapellen. Het sportpark sluit aan bij de woonkern van Putte, maar is voor de andere inwoners van Kapellen ook vlot bereikbaar door zijn ligging aan de Erbrandstraat, een belangrijke as voor openbaar vervoer’, besluit Koen Helsen.